W sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2016/2017, powierzonych przez Powiat Włocławski

Data uchwały:
2016-10-14

Numer uchwały:
XXIV.178.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 października 2016 r.