W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych w miejscowości Kurowo Parcele

Data uchwały:
2016-10-14

Numer uchwały:
XXIV.176.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 14 października 2016 r.