W sprawie:
uchwalenia dokumentu pod nazwą „Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Baruchowo w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXI.162.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 czerwca 2016 r.