W sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Data uchwały:
2016-06-24

Numer uchwały:
XXI.161.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 czerwca 2016 r.