W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Data uchwały:
2016-05-30

Numer uchwały:
XX.153.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 maja 2016 r.