W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Data uchwały:
2016-05-30

Numer uchwały:
XX.151.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 30 maja 2016 r.