W sprawie:
uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2016

Data uchwały:
2016-03-31

Numer uchwały:
XVIII.135.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 31 marca 2016 r.