W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie ewidencyjnym Boża Wola, jednostka ewidencyjna Baruchowo

Data uchwały:
2016-01-28

Numer uchwały:
XVI.128.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 stycznia 2016 r.