W sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Baruchowo

Data uchwały:
2016-01-28

Numer uchwały:
XVI.124.2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 stycznia 2016 r.