W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Data uchwały:
2015-12-28

Numer uchwały:
XV.119.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 r.