W sprawie:
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotniczej straży
pożarnej na 2016 rok


Data uchwały:
2015-11-25

Numer uchwały:
XIV.114.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty