W sprawie:
w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice -Baruchowo od km 4+897 do km 9+984" oraz udzielenia pomocy finansowej

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.91.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 października 2015 r.