W sprawie:
udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodnika przy drodze powiatowej

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.100.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 października 2015 r.