W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych oraz jednego lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.92.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 października 2015 r.