W sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów ławnika do sądu powszechnego

Data uchwały:
2015-10-19

Numer uchwały:
XII.87.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 października 2015 r.