W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi

Data uchwały:
2015-09-15

Numer uchwały:
XI.84.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 15 września 2015 r.