W sprawie:
upoważnienia Wójta Gminy Baruchowo do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów będących w administrowaniu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie

Data uchwały:
2015-08-07

Numer uchwały:
X.78.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 7 sierpnia 2015 r.