W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych oraz dwóch lokali niemieszkalnych

Data uchwały:
2015-06-19

Numer uchwały:
IX.72.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 czerwca 2015 r.