W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym

Data uchwały:
2015-06-19

Numer uchwały:
IX.67.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 czerwca 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskim