W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2015-2025

Data uchwały:
2015-06-19

Numer uchwały:
IX.64.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 czerwca 2015 r.