W sprawie:
ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej, zlokalizowanej na terenie gminy Baruchowo

Data uchwały:
2015-04-23

Numer uchwały:
VII.53.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 23 kwietnia 2015 r.