W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy trzech lokali w miejscowości Zakrzewo Parcele, gmina Baruchowo.

Data uchwały:
2015-03-19

Numer uchwały:
VI.47.2015

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 19 marca 2015 r.