Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 50.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

Zarządzenie Nr 50.2014

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 listopada 2014 roku

 

 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 

§ 1. Upoważniam Pana Krzysztofa Grudzińskiego – Zastępcę Wójta Gminy Baruchowo do:

 

1.      załatwiania w imieniu Wójta wszystkich spraw wynikających z poniższych ustaw i przepisów wykonawczych oraz z innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, do których mają zastosowanie:

1)      przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2)      przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3)      przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4)      przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5)      przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

6)      przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

7)      przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

8)      przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

9)      przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

10)   przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

11)   przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

12)   przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

13)   przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

14)   przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

15)   przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

16)   przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

17)   przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

18)   przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

19)   przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;

20)   przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej;

 

2.      załatwiania w imieniu Wójta indywidualnych spraw administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3.      prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach z zakresu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

4.      prowadzenia w imieniu Wójta postępowań w sprawach dotyczących inwestycji i remontów;

5.      wydawania zaświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Referat inwestycji, budownictwa i rolnictwa;

 6.      prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych składanych do Instytucji Zarządzających funduszami unijnymi, z wyłączeniem dokumentów zastrzeżonych do bezpośredniego podpisu przez Wójta;

 7.      wykonywania podczas nieobecności w pracy Sekretarza Gminy zadań określonych w zarządzeniu Nr30.2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 25.07.2011r.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 29.2011 z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta.

 

§ 3. Upoważnienia udzielam na czas pełnienia funkcji Zastępcy Wójta Gminy Baruchowo.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2014 roku.

 

                                                                                              Wójt

                                                                              inż. Stanisław Sadowski

 

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 50.2014 (754kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Sadowski - Wójt Gminy
Data utworzenia:2014-11-28 11:40:42
Wprowadził do systemu:Aneta Witkowska
Data wprowadzenia:2014-12-08 11:40:57
Opublikował:Aneta Witkowska
Data publikacji:2014-12-08 11:44:47
Ostatnia zmiana:2014-12-08 11:54:06
Ilość wyświetleń:1373
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij