Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zarządzenie nr 14.2014 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych wykorzystywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza w zakresie .........

Zarządzenie nr 14.2014

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych wykorzystywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza w zakresie zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz podmioty i jednostki organizacyjne ustanowione w tym celu przez Gminę Baruchowo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Uchwala się minimalną roczną stawkę czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu wykorzystywanego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym oraz podmioty i jednostki organizacyjne utworzone w tym celu przez Gminą Baruchowo w wysokości 0,30 zł za 1m2.

2. Do wysokości czynszu doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 2. Za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Baruchowo pobiera się  odszkodowanie w wysokości dwukrotnej wartości czynszu określonego w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Roczny czynsz dzierżawny określony w § 1 zarządzenia jest płatny jednorazowo do dnia 15 listopada  każdego roku kalendarzowego.

2. Pierwszy roczny czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym i płatny jednorazowo w terminie, o którym mowa  w pkt 1 lub w przypadku zawarcia umowy po tym terminie do dnia 15 marca roku następnego.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez dzierżawcę przed upływem terminu, na jaki została zawarta, wpłacony czynsz dzierżawny nie podlega zwrotowi.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 20 maja 2011 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Baruchowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 14.2014 (206.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szymczak
Data utworzenia:2014-04-11 08:19:51
Wprowadził do systemu:Aneta Paczyńska
Data wprowadzenia:2014-04-10 08:11:18
Opublikował:Aneta Paczyńska
Data publikacji:2014-04-10 08:21:33
Ostatnia zmiana:2014-05-23 12:01:05
Ilość wyświetleń:1517
Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij