OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola realizowanego w ramach projektu Mały Europejczyk na Kujawach

(zamieszczone w BZP w dniu 08.04.2013r., nr ogłoszenia: 136530-2013)

 

Zamawiający: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54  87-821 Baruchowo

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są w zakresie proceduralnym i merytorycznym:   Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.baruchowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 2.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Adaptacja pomieszczeń budynku Gimnazjum na potrzeby przedszkola realizowanego w ramach projektu Mały Europejczyk na Kujawach

Wspólny Słownik Zamówień: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych FA02-9 - Do użytku w przedszkolach

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń znajdujących się w części parterowej gimnazjum przeznaczone na przedszkolne. W przedszkolu przewidziano dwie sale przedszkolne, każda dla maksymalnie 24 dzieci. Ponadto projekt przewiduje adaptację pomieszczeń sanitarnych dla przedziału wiekowego  od 3 do  5 lat w zakresie wymiany ceramiki sanitarnej, nowych kabin ustępowych, nowych okładzin glazurą ścian do wysokości 2,05 m, wymianę stolarki drzwiowej, ułożenie nowych paneli i wykładzin w salach pobytowych, montaż sufitów podwieszonych, malowanie farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń oraz wykonanie i montaż osłon grzejników.

1. Zakres adaptacjo obejmuje poniższe roboty:

1.1. Sala dzieci i świetlica:     

  1) demontaż drzwi między korytarzem a świetlicą i salą dzieci /szt.2/.

  2) W otwory j.w. zamontować nowe drzwi  90 x 205 cm  z regulowaną futryną, pokryte drewnopodobną modyfikowaną okleiną (Buk), wzmocnione z profilem typu "R"

  3) Zabezpieczyć folią osłonową lampy sufitowe, okna oraz grzejniki.

  4) Usunąć lamperie poprzez szlifowanie, opalanie bądź preparatami chemicznymi.

  5) Zmyć i zeskrobać starą farbę emulsyjną ze ścian nad lamperiami oraz suficie.

  6) Wykonać dwukrotne szpachlowanie powierzchni ścian oraz sufitów i trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.

  7) Na grzejnikach (razem 4 szt.)zamontować lekką obudowę z lakierowanej płyty MDF z nawierconymi otworami w kształcie kół.

  8) Na wykładzinie z tworzyw sztucznych, w sposób bezinwazyjny ułożyć panele podłogowe i na nich w części wykładzinę dywanową. Miejsce połączenia dwóch materiałów wykończyć listwą profilową. Zastosować wykładziny atestowane, wykonane w technologii zmniejszonego ryzyka wywołania alergii i gwarantujące maksymalny komfort i higieną (np. z jonami srebra). Panele podłogowe w "klasie używalności" 23 - przeznaczone  do pomieszczeń domowych o dużym natężeniu ruchu.

  9) Po obwodzie pomieszczeń zamontować cokoły nawiązujące kolorystyką do paneli podłogowych.   

1.2. Korytarz:

   1) Na czas robót malarskich wykonać zabezpieczenie posadzki, tynku mozaikowego i opraw oświetleniowych folią PCV.

   2) Powierzchnię ścian i sufitu nad lamperiami pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych na uprzednio przygotowanej powierzchni.

   3) Na ścianach korytarza na wysokości 60 cm od posadzki zamontować odboje szerokości 30 cm z płyty MDF nawiązującej kolorystyką i materiałem do drzwi.

   4) Przeszkloną ściankę działową z drzwiami zdemontować i zamontować wg nowej lokalizacji jak w projekcie.

   5) Na ścianach, suficie i posadzce po zdemontowanej ściance j.w. wykonać naprawy tynku, uzupełnić uszkodzone płytki gresowe i fakturę mozaikową.

   6) Na dwóch grzejnikach zamontować lekką obudowę z lakierowanej płyty MDF z nawierconymi otworami w kształcie kół.

1.3. Łazienki dla grup:

   1) Wykonać roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe jak niżej:

      - zdemontować stolarkę drzwiową i ceramikę sanitarną,

      - skuć posadzkę z płytek gresowych i glazurę ze ścian,

      - rozebrać ścianki działowe kabin ustępowych zgodnie z projektem.

   2) Zgodnie z projektem zamontować sześć stelaży niskich pod umywalki typu Nova Top Junior z Koła lub równoważne.

   3) Wykonać podłączenie instalacji wod.- kan. do nowych przyborów.

   4) W rejonie kratek ściekowych zamontować punkty czerpalne.

   5) Między przedsionkami i kabinami ustępowymi, ściankę działową zabudować do pełnej wysokości pomieszczenia i wstawić dwa naświetla okienne w ramie PCV o wym. 60 x 120 cm.

   6) Na ścianach (po obwodzie pomieszczeń) ułożyć glazurę do wysokości górnej opaski drzwiowej (ok. 205 - 210 cm od posadzki) po uprzednim wyrównaniu podłoża.

   7) Na posadzkach po wyrównaniu podłoża ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe.

   8) W pomieszczeniach zamontować sufit kasetonowy, podwieszony z płyt mineralnych wodoodpornych  z oprawami na obniżone napięcie o szczelności w stopniu IP44 (2 x 4 szt.) i  szybą matową z PUMA.

   9) Wszystkie rury wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji nad sufitem podwieszonym zabezpieczyć izolacją termiczną i antyroszeniową.

 10) Przewody kanalizacyjne, wodociągowe, cieplej wody, cyrkulacji prowadzić po ścianach wewnętrznych, w bruzdach i obudowach gipsowo-kartonowych. Przejście instalacji przez przegrody budowlane - wyłącznie przez tuleje ochronne wypełnione szczeliwem elastycznym.

 11) Zamontować dwa "płytkie" brodziki akrylowe o wym. 80 x 80 cm z minimalnie wystającym progiem ponad płaszczyznę posadzki.

 12) Zabudowy WC wykonać w wersji kabin systemowych przeznaczonych specjalnie dla przedszkoli z drzwiami wysokości 130 cm, jednoskrzydłowymi bez zamków, osadzonych na zawiasach samozamykających.

 13) Na grzejnikach wykonać lekką obudowę z lakierowanej płyty MDF z nawierconymi otworami w kształcie kół /2 szt./.

 14) Do przedsionków łazienek i pomieszczenia kabin zamontować drzwi pełne (4 szt.) z regulowaną futryną 90 x 205 cm, pokryte drewnopodobną modyfikowaną okleiną (Buk) wzmocnione z profilem typu "R" i z bulajami przeziernymi. Drzwi wewnętrzne z otworami w dole skrzydła drzwiowego o przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2.

 15) W łazienkach dla dzieci proponuje się zamontować serię ceramiki dla najmłodszych Nova Top Junior z Koła lub podobną. Umywalki o szerokości 50 cm zamontować na wysokości 60 cm od posadzki z kolorowymi półpostumentami. Miski ustępowe ze spłuczkami o wysokość 33 cm.

 16) Do umywalek i brodzików zamontować czasowe przyciskowe baterie, do których ciepła woda będzie przepływać przez mieszacz termostatyczny z możliwością blokady, blokadą przeciwoparażeniową, zamknięciem automatycznym w razie zaniku wody zimnej z zaworami odcinającymi z półśrubunkami, zaworami zwrotnymi i filtrami.

 17) Nad stelażami do umywalek na całą szerokość pomieszczenia wkleić lustro obudowane od góry obniżeniem z płyt g-k, w których zamontować  po pięć opraw z halogenami mocy 50 W.

 18) Na pionach wentylacji grawitacyjnej zamontować wentylatory wyciągowe wspomagające, załączane czujnikiem ruchu lub wilgoci szt. 2.

1.4. Pomieszczenie sanitarne dla personelu

   1) Wykonać roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe jak niżej:

      - zdemontować stolarkę drzwiową i ceramikę sanitarną,

      - rozebrać ściankę działową kabiny ustępowej,

      - skuć posadzkę z płytek gresowych i glazurę ze ścian.

   2) Zamontować stelaż podtynkowy ze spłuczką do zabudowy lekkiej z miską podwieszaną.

   3) Na ścianach /po obwodzie pomieszczenia/ ułożyć glazurę do wysokości górnej opaski drzwiowej /ok. 205 - 210 cm od posadzki/ po uprzedni przygotowaniu powierzchni.

   4) Na posadzkach po wyrównaniu podłoża ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe.

   5) W pomieszczeniach zamontować sufit kasetonowy, podwieszony z płyt mineralnych.

   6) Wszystkie rury wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji nad sufitem podwieszonym zabezpieczyć izolacją termiczną i antyroszeniową.

   7) Przewody kanalizacyjne, wodociągowe, cieplej wody, cyrkulacji prowadzić po ścianach wewnętrznych, w bruzdach i obudowach gipsowo-kartonowych. Przejście instalacji przez przegrody budowlane - wyłącznie przez tuleje ochronne wypełnione szczeliwem elastycznym.

   8) Zabudowę WC wykonać w wersji kabin systemowych.

   9) Od strony korytarza zamontować drzwi pełne (1 szt.) z regulowaną futryną 90 x 205 cm, pokryte drewnopodobną modyfikowaną okleiną (Buk) wzmocnione profilem typu "R" i z bulajem matowym.

 10) W przedsionku zamontować umywalkę szer. 60 cm z półpostumentem i baterią stojącą mieszaczową.

 11) Nad umywalką na całą szerokość pomieszczenia wkleić lustro obudowane od góry obniżeniem z płyt g-k, w którym zamontować po dwie oprawy z halogenami o mocy 50 W.

 12) W kabinie ustępowej zamontować dwie oprawy z halogenami o mocy 50 W.

 13) Oświetlenie załączane czujnikiem ruchu.

 14) Oświetlenie oraz wentylator wyciągowy na pionie wentylacji grawitacyjnej załączany czujnikiem ruchu z opóźnionym wyłączeniem.

1.5. Pomieszczenie socjalne

   1) Zdemontować drzwi.

   2) Usunąć lamperie poprzez szlifowanie, opalanie bądź preparatami chemicznymi.

   3) Zmyć i zeskrobać starą farbę emulsyjną ze ścian nad lamperiami.

   4) Wykonać dwukrotne szpachlowanie powierzchni ścian i trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.

   5) W pomieszczeniu zamontować sufit kasetonowy, podwieszony z płyt mineralnych z dwoma oprawami firmy Fasnova  Office1-650 lub równoważne ze statecznikiem elektronicznym i lampami 26W.

   6) Od strony korytarza zamontować drzwi pełne z regulowaną futryną 90 x 205 cm, pokryte drewnopodobną modyfikowaną okleiną (Buk), wzmocnione z profilem typu "R" i szybą przezierną w górnej części skrzydła.

   7) Zamontować szafkę ze zlewem jednokomorowym i opiekaczem o wymiarach 800x600x850.

2. UWAGA: Kolorystka ścian i sufitów oraz kolorystyka materiałów eksploatacyjnych (armatura łazienkowa; płytki; panele podłogowe) zostanie określona na etapie wykonawstwa przez przedstawicieli Zmawiającego.

3. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia min - 48 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-07-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, z których każda obejmowała branżę: budowlaną, sanitarną i elektryczną o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 100.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia:

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500.00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 do dnia 2013-04-23 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Baruchowo dnia: 2013-04-08