Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania  w miejscu pobytu w dniu wyborów- wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy  w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów- wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

 

Wyborca między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców zastał sporządzony, czy zastał w spisie uwzględniony - wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.