Baruchowo, dnia 20.09.2007r.

 

 

  Wójt Gminy Baruchowo

 

informuje o wykonaniu opracowania Ekofizjografi - Aneksu do projektu:

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży - Skrzynki gmina Baruchowo powiat włocławski."

 

Ekofizjografia – Aneks została wykonana przez Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku.

 

( opracowanie do wglądu  w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, tel. (54) 28 45 611 p. nr 3)

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski