INFORMACJA

o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Baruchowo informuje, że

 

prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w sołectwach Goreń Duży – Skrzynki Gminy Baruchowo powiat włocławski uzyskała następujące opinie:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku- postanowienie Nr N.HP-NZ-42-36-07/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – opinia znak WOO.410.99.2011.KJ z dnia 17 czerwca 2011 r.

Dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy Baruchowo, pok. nr 3 w godz.. 900 do 1400 od poniedziałku do piątku.

 

                  Wójt

                inż. Stanisław Sadowski

 

 

 

Baruchowo, 17 sierpnia 2011 r.