W sprawie:
przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Data uchwały:
2010-12-29

Numer uchwały:
IV/16/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w Urzędzie Gminy i u sołtysów przynajmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wiyborczego.