W sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2010/2011 powierzonych przez Powiat Włocławski

Data uchwały:
2010-11-08

Numer uchwały:
XLII/260/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 8 listopada 2010 roku