W sprawie:
zmieniająca w sprawie budżetu na 2010 rok

Data uchwały:
2010-09-06

Numer uchwały:
XL/246/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 06 września i podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposób zwyczajowo przyjęty