W sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2010-09-06

Numer uchwały:
XL/247/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 6 września 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego