W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2010 roku.

Data uchwały:
2010-06-24

Numer uchwały:
XXXVIII/241/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenia do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały