W sprawie:
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
XXXVI/225/10

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 28 kwietnia 2010 roku