Spis wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy w terminie od dnia 25 maja 2009 r. do dnia 05 czerwca 2009r. w godzinach pracy Urzędu.