W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2009 rok

Data uchwały:
2008-12-27

Numer uchwały:
XXI/151/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczjowo przyjęty