W sprawie:
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/144/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 r.