W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych

Data uchwały:
2008-10-10

Numer uchwały:
XIX/129/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dnia 10 października 2008 roku