W sprawie:
wyrażenia zgody na przyjęcie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Baruchowo w sezonie zimowym 2007/2008 powierzonych przez Powiat Włocławski

Data uchwały:
2007-11-06

Numer uchwały:
XI/90/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia