W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Data uchwały:
2007-09-26

Numer uchwały:
X/76/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenia do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Baruchowie przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały