W sprawie:
przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Data uchwały:
2007-09-26

Numer uchwały:
X/72/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia