W sprawie:
zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, któremu powierzono obowiązki kierownicze w szkole.

Data uchwały:
2007-09-26

Numer uchwały:
X/71/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 r.