W sprawie:
zmieniająceo uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Kurowie i nadania Statutu.

Data uchwały:
2007-06-20

Numer uchwały:
VIII/62/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia