W sprawie:
utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Kujawsko-Dobrzyński Związek Gmin"

Data uchwały:
2007-06-20

Numer uchwały:
VIII/60/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia