W sprawie:
uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Baruchowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Data uchwały:
2007-03-30

Numer uchwały:
V/36/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia