W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2007-01-23

Numer uchwały:
IV/29/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od nia 4 grudnia 2006 r.