W sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Baruchowo na rok 2007r.

Data uchwały:
2007-01-23

Numer uchwały:
IV/26/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku