Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego dla WCAR w Baruchowie

Sygnatura: IBR.271.1.2024.JD

Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2024-02-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2024-02-14 10:15:00

Termin związania ofertą: 2024-13-14

Link do platformy z prowadzonym postepowaniem: https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/Details?przetargId=281c0cc1-aa0a-4231-8c8b-cb34c7a45ebb