CID: F714-44ED

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych 1)

I. Informacje ogólne na temat sprawozdania z realizacji planu działań krótkoterminowych

Lp.

Zawartość

Opis

1.

Rok referencyjny

2023

2.

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

3.

Kod strefy2)

PL0404

4.

Kod programu ochrony powietrza3)

 

5.

Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza

http://bip.baruchowo.pl/?c=1420

6.

Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

Urząd Gminy w Baruchowie

7.

Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego

- 54\-, Baruchowo, 87-821 Baruchowo

8.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

Joanna Ormińska-Safandowska

9.

Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

0542845611 wew. 32

10.

Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych

srodowisko@baruchowo.pl

11.

Uwagi

w okresie od 1 stycznia do 17 lipca 2023r nie realizowano planu działań krótkoterminowych.


 

II. Informacja na temat realizacji planu działań krótkoterminowych

 

Nie realizowano planu działań krótkoterminowych