Informacje o zamówieniu

Temat zamówienia: Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Skrzynki

Sygnatura: IBR.271.17.2023.KG

Tryb postępowania: Tryb podstawowy z możliwością negocjacji

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Termin składania ofert/wniosków: 2023-10-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 2023-10-19 10:15:00

Termin związania ofertą: 2023-11-17

 

Link do platformy z prowadzonym postepowaniem: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/dfca7761-0699-4556-93c6-db78cbcfef4c